top of page
Search
  • Writer's pictureHans Ahlgren

Sofiero Sweden

Sofieros historia börjar år 1864 när prins Oscar och hans hustru Sophia av Nassau besöker sundets pärla Helsingborg. Det unga paret förälskar sig i den vackra utsikten, de skogsklädda ravinerna och närheten till Danmark. De köper hemmanet Skabelycke ett stycke norr om Helsingborg för att där bygga sitt sommarslott Sophie-Ro.


24 views0 comments

Recent Posts

See All

Ottawa

Commenti


Post: Blog2_Post
bottom of page